lördag 12 september 2009

Appendi(x)cit

Nu har författarna till det första manifestet - "Manifest för ett nytt litterärt decennium" skrivit ett appendix för att bemöta en del av de frågor och kritik deras manifest mött. Även om jag håller med om mycket i deras inställning, kan jag inte låta bli att tycka att de slåss mot väderkvarnar, och att de själva lätt placerar sig i den offerroll de kritiserar andra för att inta. Författarna vill:

"synliggöra våra romankaraktärer, inte bara avlyssna deras löst svävande "röster". Vi vill skriva fram en konkret handling, inte låta hela romanutvecklingen ske enbart via en abstrakt "form". Vi vill utforska givna platser, inte endast vistas i "språkliga tillstånd". Och för att uppnå allt detta måste vi förstås använda oss av både en form och en stil – hur skulle en roman annars kunna bli till?

Ja för tusan, detta är sådant jag vill läsa. Gå och sätt er och skriv - något annat än manifest!

Här hittar ni en länksamling till alla manifestinläggen.

Läs andra bloggares inlägg om

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar