lördag 26 december 2009

Pengar

Victoria Benedictsson föddes, som Victoria Bruzelius, år 1850 i byn Domme i Skåne, och hon växte upp i ett lantbrukarhem. Victoria visade tidigt prov på konstnärlig talang och ville studera konst. Fadern lovade henne detta, men löftet infriades inte. I besvikelsen häröver, och för att komma bort från föräldrarnas inflytande, gifte Victoria sig vid 21 års ålder med den då 49-årige postmästaren Christian Benedictsson i Hörby. Han var änkling och Victoria blev styvmor till fem barn. Äktenskapet blev mycket olyckligt, Victoria avskydde sitt liv som gift, hon led av samvetskval och depressioner. Arbetet på postkontoret gav henne dock en viss frist och möjlighet att skriva ned sina funderingar. I sin dagbok fick hon utlopp för tankar om livet, äktenskapet och samhälleliga orättvisor. Under pseudonymen "Ernst Ahlgren" publicerades senare hennes verk.

 Pengar (1885) debuterade Victoria som romanförfattare. Denna berättelse handlar om den 16-åriga Selma Berg, en kavat ung dam som drömmer om att bli konstnär. Selma övertalas dock att i stället gifta sig med en förmögen godsägare. Vi får följa Selma under åren efter giftermålet och ta del av hur hon utvecklas från en naiv, okunnig flicka till en ung kvinna med bestämda åsikter. Selma slits mellan den ekonomiska tryggheten och de fördelar pengar medför och en stark inneboende längtan efter att vara fri och förverkliga sina drömmar.
Med

Romanen bygger till stor del på Victoria Benedictssons egna erfarenheter och kritiserar skarpt att lagen tillät flickor att gifta sig vid 16 års ålder, trots att de då inte alls hade någon kunskap om vad som förväntas av en fru. Victoria riktade också kritik mot den sexuella dubbelmoralen och deltog i kampen för att kvinnor skulle få rätt till utbildning.

Pengar är ett mycket intressant historiskt dokument och det är en lättläst, gripande roman. Författaren gestaltar huvudpersonen på ett engagerande, trovärdigt, mycket ärligt sätt, medan handlingen främst är intressant utifrån ett socialhistoriskt perspektiv.

Pengar ingick i Martinas utmaning att läsa Klassiska kvinnor och med denna bok lyckades jag åtminstone läsa hälften av de utvalda böckerna.

1 kommentar: