måndag 16 mars 2009

Branden i hjärtat

Branden i hjärtat av Mahasweta Devi, utgiven av Ordfront, 2008.

Branden i hjärtat är första boken av författaren som ges ut på svenska och den innehåller nio av hennes mest kända noveller. Alla utspelar sig bland de olika stamfolken i Bengalen. Boken innehåller också en mycket intressant intervju med författaren. Berättelserna handlar om klass- kast- och kvinnoförtryck bland de allra fattigaste. Här kan man lära sig vad det innebär för laglös kvinna att konfronteras med polisen, här skildras ett skuldsystem som innebär att stora mängder människor lever i slaveri och här berättas om trotsigt, listigt motstånd och omöjlig kärlek.

Mahasweta Devi är en 82-årig, mycket känd författare, men hon är också en rebell. Hon kämpar dagligen för de allra mest förtryckta i sitt hemland och hon ger röst åt de som annars inte skulle höras. I novellerna beskriver Mahasweta Devi olika sorters förtryck. Här finns det ohyggliga våldet, skuldlaveriet, unga kvinnor som säljs och människor som inte kan komma ur sin livssituation på grund av uråldriga seder och bruk. Här kan man också läsa om hur skövlingen av djungeln slutligen förintar stamfolkens värld.

Men Mahasweta Devi berättar inte bara om offer, hon ger också gestalt åt revolutionära män och kvinnor som kämpar för sin rätt. I berättelserna förekommer oerhört modiga människor som använder såväl förslagenhet, som våld i sin kamp.

Berättelserna i boken är realistiskt och osentimentalt utformade. Utan stora åthävor gestaltas vardagen och livsvillkoren. Samtidigt genomsyras människornas liv av religiösa föreställningar, uråldriga myter och traditioner. Kastsystemet styr i hög grad människornas liv och modersmyten hyllar den självuppoffrande kvinnan.

Den här novellsamlingen har varit både lätt och svår att läsa. Den är lättläst då den har ett enkelt språk och handlingar som omedelbart fångar läsarens intresse. Det som gjort boken svår är de känslor som väcks. Man blir oerhört upprörd och förtvivlad över att ta del av de livsöden Mahasweta Devi beskriver, för man förstår att detta är berättelser ur verkliga livet. Detta är en oerhört angelägen bok!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar