torsdag 27 september 2012

Key och Leffler


Ett kort inlägg från seminariet om Ellen Key och Anne Charlotte Leffler med Ronny Ambjörnsson och Monica Lauritzen.

Keys texter präglas av hennes muntliga stil och är inte så lättillgängliga för dagens läsare. Ett tips är att läsa Ambjörnssons biografi. Lefflers texter står sig dock än idag. Annars kan man så klart läsa Lauritzens biografi. Biografin om Key handlar mycket om Keys tankar, biografin om Leffler beskrivs mer som en roman. Båda verkar oerhört intressanta!

Indignationdamer eller tendensförfattare har varit epitet för kvinnliga författare i litteraturhistoriska sammanhang. Både Key och Leffler har varit oerhört "bortglömda" bland annat p g a att det varit så svårt för manssamhället att ta emot tänkande kvinnor. Det skrevs stridsskrifter mot kvinnor av mycket aggressiv karaktär, t ex av Strindberg och Wirsen. Det är verkligen dags att lyfta fram Key, Leffler och andra kvinnor ur glömskan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar