måndag 23 januari 2012

Drakens år

Idag firas det kinesiska nyåret, nu går vi in i drakens år. Jag vill uppmärksamma detta genom att skriva några rader om de modiga människor som i Kina kämpar för rätten att tänka, tala och skriva fritt. En av dem är poeten Zhu Yufu 朱虞夫 som i våras skrev och publicerade en dikt on-line och uppmanade människor att göra sina röster hörda. Zhu arresterades och man har nu beslutat att åtala honom. Men man kan inte längre tysta människorna - tiden att tala är inne.

Tiden är inne, kineser! Tiden är inne
Torget tillhör oss alla
Fötterna är dina egna
Tiden är inne att på egna fötter gå till torget och göra ditt val

Tiden är inne, kineser! Tiden är inne
Sången tillhör oss alla
Rösten är din egen
Tiden är inne att med egen röst sjunga ut det du har på hjärtat

Tiden är inne, kineser! Tiden är inne
Kina tillhör oss alla
Valet är ditt eget
Tiden är inne att göra ditt eget val om Kinas framtid

Översättning av Anna Gustafsson Chen.

Läs gärna mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar