lördag 17 januari 2009

Är detta en människa?

Lite drygt halvvägs in i Primo Levis självbiografiska skildring av livet i ett koncentrationsläger Är detta en människa? känner jag mig matt. Det är svårt att acceptera att människan kan förmås att utföra vilka handlingar som helst, under vissa betingelser. Författarens analys är dock glasklar. Han beskriver detaljerat en mängd olika situationer där människan ställs inför omöjliga val. Och han berättar om olika strategier att tillskansa sig fördelar och överleva. I stället för att orda själv citerar jag här en tydlig beskrivning av de processer som reglerar mänskligt beteende vid förtryck.
"De (prominenta judarna) är för övrigt en typisk produkt av den tyska lägerstrukturen: erbjuder man några förslavade individer en privilegierad ställning, en viss bekvämlighet och goda möjligheter att överleva i utbyte mot att de sviker den naturliga solidariteten med sina kamrater, så är det alltid någon som accepterar. För denne gäller då inte längre den vanliga lagen och han blir oantastlig; ju mer makt han får desto mer förhatlig och hatad blir han. När han anförtros befälet över en grupp olycksaliga, med bestämmanderätt över deras liv och död, blir han grym och tyrannisk, för han inser att om han inte är det i tillräcklig grad kommer någon annan, som anses mer lämpad, att ta hans plats. Sedan händer det också att hans hat, som inte kan få utlopp uppåt, mot förtryckarna, absurt nog riktar sig mot de förtryckta, och han känner sig nöjd först när han på sina underordnade vräkt över den skymf han själv utsatts för uppifrån.
Jag inser att allt detta rimmar dåligt med den bild man brukar göra sig av de förtryckta, av att de förenar sig, om inte för att göra motstånd så åtminstone i lidandet. Jag vill inte förneka att det kan vara så när förtrycket inte överskrider en viss gräns, eller kanske när förtryckaren av oerfarenhet eller storsinthet tolererar och gynnar något sådant. Men man kan konstatera att det i alla länder som i vår tid ockuperats av ett främmande folk har uppstått en likartad situation av rivalitet och hat mellan de underkuvade; och samma reaktion framträdde, liksom många andra mänskliga karaktärsdrag, med särskild grym tydlighet i lägret."

2 kommentarer:

  1. Personligen förstår jag inte varför någon blir förvånad. Hur ofta sticker någon ut hakan och riskerar något för någon annan, över huvud taget?

    /sign. jourhavande pessimist

    SvaraRadera