onsdag 2 augusti 2017

Karin Boye på Karin-dagen


En vanlig och en lite mindre ofta förekommande dikt av Karin Boye på Karin-dagen. "I rörelse" är ofta citerad, enkel av förstå och helt fantastiskt "slagkraftig". "Källvattnet" är inte lika lättillgänglig och gestaltar den inte helt enkla rättvisan.

I rörelse

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.
Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.
Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.
På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.
Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

Ur diktsamlingen Härdarna


Källvattnet

Ett källvatten är rättvisan,
färglös och klar.
En svårmärklig och egen
fin smak den har.
Men slik dryck är så fattig,
när vin finns att få.
Bara vatten är källan.
Jag längtar dit ändå.

Bara vatten är rättvisan,
just inget att nå _
alltför nära, svår att älska,
kärv dryck att få.
Herre, ge mig rättvisa,
ge min själ dess art!
Herre, ge mig vatten,
färglöst och klart!

Ur diktsamlingen Gömda land

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar