tisdag 27 juli 2010

Små krig

Små krig av Sadie Jones, utgiven av Wahlström & Widstrand, 2010.

Hal och Clara träffas strax efter andra världskriget och blir snabbt ett par. Hal är en ung, nyutexaminerad officer med stark känsla för plikt och moral. Han stiger snabbt i graderna och kommenderas tio år senare som major till en militärbas på Cypern. Clara och de tvååriga tvillingdöttrarna följer med och inkvarteras tillsammans med de andra engelska familjerna. Livet på Cypern blir dock inte alls som vare sig Hal eller Clara föreställt sig. Ett mycket blodigt gerillakrig pågår, militäroperationerna är påfrestande och mycket våldsamma. Hal inser att övergrepp mot befolkningen och misstänkta rebeller sker, med den högsta militära ledningens goda minne. Hans tro på den engelska rättvisan får hårda törnar, samtidigt som striderna hårdnar och blir alltmer ohyggliga. Clara hade föreställt sig att hon skulle vara en lugn, orädd och stödjande hustru, men tvingas allteftersom inse att hon är rädd. Då Hal gradvis förändras skapas ett avstånd mellan paret som de inte lyckas överbrygga. Situationen blir än mer påfrestande för dem båda, då det visar sig att Clara återigen är gravid.

Små krig utspelar sig under 50-talet på Cypern, då ön fortfarande var en brittisk koloni och grekcyprioterna gjorde uppror mot det rådande styret. Ett extra plus skulle jag ge boken, om jag nu gav betyg på detta sätt, för författarens val av denna ovanliga tid och plats.

Sadie Jones styrka är att gestalta människors inre konflikter på ett nyanserat och osentimentalt sätt. Porträttet av major Treherne är psykologiskt trovärdigt och skildrar hur människor reagerar på traumatiska upplevelser, där man inte längre har någon möjlighet att påverka situationen. Typiskt för människor som blir traumatiserade i krig är också att svårigheterna eskalerar då man inte längre kan definiera sig själv eller den egna sidan som "god".

Det finns tydliga likheter mellan Små krig och debutromanen Den utstötte i det att båda tar upp den brittiska medelklassens förljugenhet och strävan efter att alltid "keep a stiff upper lip". Men vad händer när man inte kan leva upp till samhällets normer och krav?

När det gäller handlingen kan jag ibland uppleva den som tillrättalagd, men på det hela taget är berättelsen fängslande. Författaren lyckas skapa miljöer och situationer, som läsaren känner sig närvarande och delaktig i. Texten är lättläst och har det driv som gör det omöjligt att sluta läsa förrän man fått veta hur det kommer att gå för Hal och Clara. Sammantaget tycker jag att detta är en bok som passar utmärkt för spännande sommarläsning i hängmattan.

2 kommentarer: