måndag 9 april 2012

I min bokhylla - E

Egalias döttrar av Gerd Brantenberg läste jag för många år sedan och skrattade mig sanslös. Samtidigt som den roar är den oerhört träffsäker och synliggör samhällets maktstruktur. Undrar om den håller för en omläsning? Det borde den göra. I landet Egalia är det kvinnorna som har makten och männen som arbetar i hemmet och tar hand om barnen. Kvinnorna går ut i krig, männen lockar skägget. Den unge Petronius högsta dröm är att få bli sjökvinna. Han kommer dock att ägna sitt liv åt ett maskulinistuppror, männen vill bryta de kvinnodominerade normerna och bränner sina pehåar. Framför allt gestaltar författaren hur språket används för att befästa osynliga normer. Landet Egalia bebos av kvinnoskor, läraren i förskolan tilltalas herken och i stället för man används ordet dam.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar