lördag 3 juni 2017

Novell #20 - Kappan

Kappan (ibland även översatt Överrocken) är en novell från 1842 av den ryske författaren Nikolaj Gogol. När det skrevs var Gogol redan en väl etablerad författare. Kappan är en satirisk berättelse om människans utsatthet och fåfänga, den skildrar hur vi vi ser på och värderar oss själva utifrån hur andra bemöter oss. Kappan kan sägas vara både realistisk och romantisk till sin karaktär. Ggogol skildrar detaljerat och realistiskt det vardagliga livet för en fattig tjänsteman, men de övernaturliga inslagen i slutet av berättelsen hör mer henne hos romantiken. Framför allt är dock de ganska elaka, satiriska inslagen mycket roande. Och beklämmande.

Akakij Akakijevitj arbetar som lägre tjänsteman (titulärråd) på ett av St Peterburgs departement. Han är en något äldre, mycket ensam person som arbetar oerhört nitiskt. Ingen på arbetet visar honom någon aktning och de yngre medarbetarna brukar ibland driva med honom. AA bor under mycket enkla omständigheter, hans lön är liten och räcker knappt till det mest nödvändiga. Därför blir oron stor när AAs gamla kappa blir så utsliten att den inte ens går att laga. Lyckan blir desto större när AA efter lång tid lyckats spara ihop nog med pengar att få en ny kappa uppsydd. Första dagen iförd nya kappan blir han bemött på ett helt annat sätt av arbetskamraterna och för första gången medbjuden på fest. Livet ter sig plötsligt helt annorlunda. På hemväg från festen blir dock AA rånad och bestulen på sin kappa. Han försöker få hjälp hos polisen, men blir negligerad. Uppfylld av sorg och kyla drar AA på sig lunginflammation och avlider. Han återkommer dock från de döda för att hämnas på de stulit hans kappa och vägrat hjälpa honom.

Sammantaget är Kappan ett alltför aktuell berättelse om människors utsatthet och hjälplöshet inför byråkratiska myndigheter.

Jag har läst Kappan som den tjugonde och sista novellen i Ugglan & bokens utmaning Läs en novell II. Kappan uppfyller kriteriet att vara skriven på 1800-talet.

1 kommentar: