lördag 3 oktober 2015

Misstag i Moskva

Bucket List Books ger ut romaner som helt enkelt måste ges ut. Den första boken i deras klassikerserie  – Simone & Co – är kortromanen Misstag i Moskva av Simone de Beauvoir. Serien kommer främst att bestå av berättelser skrivna av kvinnliga franskspråkiga författare, men framför allt väljer förläggaren Helén Enqvist "böcker eller författare som har betytt mycket för mig och som jag bär med mig i livet, böcker som kanske inte är tillgängliga längre eller som aldrig översatts till svenska". Förlaget ska ge ut "böcker som varar, vackra böcker som en vill röra vid och spara på". Och Misstag i Moskva är definitivt  en ovanligt fin liten bok, en klenod i min bokhylla, en vacker bok som innehåller en suverän berättelse. Misstag i Moskva skrevs 1966-67 men publicerades först 1992 i tidskriften Roman 20-50. Detta är första gången berättelsen översätts till svenska.

Det pensionerade paret Nicole och André reser till Moskva för att besöka Andrés dotter Mascha. Under besöket har Nicole långtråkigt, medan André dricker en hel del alkohol och pratar med dottern. Ett missförstånd uppstår mellan Nicole och André, som får dem båda att analysera relationen. En äktenskaps- och livskris växer fram och konflikten dem emellan blir alltmer infekterad. Åldrandet har medfört nya sätt att se både på sig själv och på den andre.

Misstag i Moskva är en bok jag kommer att bära med mig länge i tankarna. Framför allt blir jag så oerhört berörd av både Nicoles och Andrés tankar om sig själva och om sin relation. De Beauvoir gestaltar deras känslor så att de kryper under huden på mig. Jag känner starkt med dem båda och dras in i deras konflikt utan att kunna värja mig.
"De hade levt sida vid sida, var och en för sig, utan att låtsas om varandra, genomskinliga och utan att sammanblandas."
Boken är skriven utifrån både Nicoles och Andrés synvinkel, växelvis i korta avsnitt. Detta gör att man som läsare måste vara alert och förberedd på att byta perspektiv. Just detta är en faktor som gör texten så anmärkningsvärt bra. Förutom det äktenskapliga perspektivet skildrar författaren också i romanen situationen i Sovjetunionen på 60-talet - en smärtsam upplevelse för många av dåtidens tänkare. Här finns också en kort passus om vikten av litteratur:
"Fördelen med litteraturen är att man bär orden med sig, tänkte hon. Bilderna bleknar, förlorar sin form och slocknar. Men hon återfann de gamla orden i sin strupe, exakt så som de hade nedtecknats. De band henne samman med forna sekel då himla kropparna lyste precis som i dag. Och denna återfödelse och beständighet gav henne en känsla av evighet."
Sammantaget är Misstag i Moskva en vacker roman, som skildrar hur åldrandet tvingar fram nya sätt att förhålla sig till livet och kärleken. En fullpoängare.
MISSTAG I MOSKVA
Författare: Simone de Beauvoir
Översättare: Helén Enqvist
Förlag: Bucket List Books (2015)
Köp: Adlibris, Bokus
Recensioner: Anna, Bernur, Hannele, Dagens Bok

2 kommentarer: