fredag 30 december 2011

Radikalisera klimatpolitiken nu

Min blogg är inte någon uttalat politisk blogg, däremot har jag åsikter, som naturligtvis även präglar mitt läsande. Idag gör jag ett undantag och publicerar ett renodlat politiskt inlägg. Orsaken är naturligtvis att jag tycker att det är så oerhört viktigt att nätverket Radikalisera klimatpolitiken nu uppmärksammas. Här kommer därför information om deras upprop, ett upprop jag signerat.

"Nätverket Radikalisera klimatpolitiken nu består av människor som är oroliga för att alltför lite händer för att åstadkomma förändringar som ser till att livet här på jorden fungerar på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Vi har därför formulerat ett upprop. Syftet är att sätta press på de politiska partierna att våga diskutera hur pass radikala lösningar som kan behövas för att begränsa den globala uppvärmningen så pass mycket som forskarna anser behövs.

För närvarande spelar mänskligheten rysk roulett med klimatet. Ingen vet hur illa det kommer att bli, men det finns en påtaglig skillnad mellan de stora risker som forskare lyfter fram och den uppmärksamhet som dessa frågor får från de politiska partierna.

Det mest tragiska med den globala uppvärmningen är att de som gett upphov till utsläppen är vi i den rika delen av världen, samtidigt som de som drabbas hårdast är redan fattiga människor och kommande generationer. Det gör att vi i den rika världen har ett speciellt ansvar för att göra vad vi kan för att minska klimatförändringarnas omfattning. Därför måste vi också vara beredda att ompröva vår egen livsstil. Det behöver inte vara negativt. För forskningen visar att stigande konsumtionsnivå i ett rikt land som Sverige inte ökar den tillfredsställelse som människor upplever.

Om du håller med om våra resonemang önskar vi att du läser vårt upprop och tar ställning till om du vill vara med och underteckna det. Du kan också läsa om några som redan stödjer uppropet här."

1 kommentar: