fredag 16 december 2011

Hur hantera odöda?

Dags att återigen stifta bekantskap med John Ajvide Lindqvists författarskap och hans oknytt. I Hanteringen av odöda vaknar plötsligt de döda upp och vill hem. Hur ska samhället hantera dessa omlevande, den här gruppen som inte lever upp till våra krav på normalitet? Liksom i Låt den rätte komma in blir jag imponerad över författarens förmåga att gestalta ensamhet, längtan, kärlek och utanförskap. Om inte JAL skrev i en viss genre skulle han ses som en "stor" och "fin" författare. Nu är han stor på sitt eget sätt i stället, vilket inte är att förakta.

2 kommentarer: