lördag 14 april 2018

Selmas profetia


Gösta Berling och kavaljererna på Ekeby sluter under julnatten förbund med Djävulen för att driva majorskan från gården. På Ekeby lever kavaljererna därefter ett sorglöst liv, med många fester och baler, men litet arbete. Ekeby förfaller, folket svälter, men kavaljererna fortsätter att leva som om det inte finns någon morgondag. Men ingenting varar för evigt, förhoppningsvis inte ens en uråldrig, förlegad institution som inte haft förstånd att anpassa sig till nya normer och värderingar. Kanske majorskan avskedsreplik då hon fördrivs, handlar om fler än kavaljererna på Ekeby.

”Så lägger hon ena handen på dörrlåset, men den andra sträcker hon mot höjden. – Märk det ni, som nu låter mig falla! Märk det, att er stund snart kommer! Nu ska ni förskingras, och er plats ska stå öde.”

8 kommentarer: