söndag 4 december 2016

Den store anonyme av Nelly Sachs


Nelly Sachs föddes 10 december 1891 (notera datumet) i Tyskland. Hon var av judiskt ursprung och hennes tidiga verk brändes på bål under det tidiga 30-talet. Sachs lyckades, med hjälp av bland annat Selma Lagerlöf, undkomma krigets Berlin i ett flygplan till Sverige 1940. Hennes författarskap kom att präglas av detta byte av hem och språk. Likt andra författare som förlorat sitt språk och sitt ursprung tycks Sachs ha funnit ett slags hem i sitt språk, i ett mycket unikt sätt att uttrycka sig. 1966 tilldelades hon Nobelpriset med motiveringen ”för hennes framstående lyriska och dramatiska diktning, som med gripande styrka tolkar Israels öde”. Att Sachs "tolkade Israels öde" var dock inte oomtvistat; samtidigt som hon ansågs ge röst åt dem som inte längre kunde berätta, kritiserades hon för att, som en överlevande, gestalta vad de som inte överlevt upplevt. Med åren utvecklade Sachs allt mewr omfattande psykiska svårigheter och hon vårdades periodvis på mentalsjukhus p g a en svår paranoia.

I Den store anonyme har Aris Fioretos sammanställt tidigare opublicerade dikter, privata anteckningar, tal vid prisceremonier och lyrisk dramatik. I ett informativt och mycket intressant förord av Fioretos beskrivs en del teman i texterna som relateras till händelser i Sachs liv. Bland annat framkommer att Sachs upplevde en olycklig kärlekshistoria som ung, som senare återkommer i hennes dikter om ensamhet, sorg och övergivenhet. Sachs ska även ha varit med om något traumatiskt som ledde till att hon förlorade talförmågan och även detta förekommer som ett tema i hennes texter.
"Har inte tid att skriva - måste lida.
...
Beckomberga - dårhus - och ändå räddningen. Samlat lidande samlat uthärdat."
I texterna märks även Sachs intresse för det magiska, det andliga. Här finns många referenser till både judiska och kristna föreställningar om död och återuppståndelse.

Som läsare upplever jag att jag känslomässigt kastas hit och dit under läsningen, jag kan uppleva smärtan bakom en del ord och jag förundras över hur författaren sätter ihop orden till något betydelse-bärande. Men här finns också många referenser som går mig förbi och delar av texterna förblir ogripbara.

DEN STORE ANONYME
Författare: Nelly Sachs, i urval av Aris Fioretos
Översättare: Margaretha Holmqvist
Förlag: Ersatz (2010)
Köp: Adlibris, Bokus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar