lördag 5 juli 2014

Halvårssummering med topplistekandidater

Hittills i år har jag läst 63 böcker:
  • från 4 av 5 kontinenter (ej Oceanien) 
  • från 23 länder
  • varav 23 är svenska
  • varav 9 är barn- och ungdomsböcker
  • varav 9 är noveller/kortromaner
  • varav 4 är skrivna av Nobelpristagare (Lagerlöf och Lagerkvist)
  • varav 1 är en grafisk roman
  • varav 19 är ljudböcker


 
Bäst hittills:

3 kommentarer: