onsdag 24 september 2008

Doktor Glas och Pastor Gregorius

Nedan kommer att avslöjas en hel del om såväl Doktor Glas, som Gregorius. Läs inte mer om du inte vill veta handlingen innan du själv läst böckerna. Och har du inte läst böckerna vill jag verkligen rekommendera dem. Båda böckerna är mycket bra var och en för sig, tillsammans ger de en fantastisk läsupplevelse.

Att läsa Doktor Glas av Hjalmar Söderberg var en mycket känslosam upplevelse. Jag fascinerades av den gode doktorns omåttliga narcissism och jag utmanades av hans självgodhet. Däremellan blev jag både rörd och berörd av Doktor Glas' emotionella tillkortakommanden och hans omedvetenhet om dessa. För mig handlade boken om Doktor Glas och hans beskurna själsliv, de andra personerna och den spännande handlingen var egentligen inte mycket mer än bakgrundskulisser.

Doktor Glas är en man med rigid inställning till mångt och mycket, han har svårt att fungera flexibelt i sociala sammanhang och han hyser stark aversion inför både nakenhet och sexualitet. Måhända är hans yrkesval mindre lyckat? I sin ungdom var han en gång förälskad, och nu är han återigen förälskad i den vackra, hjälpsökande Helga. Han tycks dock vara mer förälskad i sin egen föreställning om kvinnan, än i en verklig kvinna av kött och blod. Vad är det då som driver honom att fatta ett så drastiskt beslut som att faktiskt mörda Pastor Gregorius? Drivs han av ett altruistisk motiv, är syftet att hjälpa Helga, trots att han inte ser någon möjlighet att själv vinna henne? Eller har han ändå en fantasi om att hon skall bli hans, då maken är röjd ur vägen? Eller är det så att vetenskapsmannen i Doktor Glas inte kan motstå detta tillfälle att utröna hur ett mord går till? Eller är lockelsen att bevisa sin egen intelligens och förmåga att undkomma upptäckt och straff oemotståndlig? Eller är handlingen ett drastiskt försök att "grabba tag" i livet, att förändra livssituationen. Är mordet ett sätt att utmana den tes med vilken Doktor Glas beskriver sitt liv?
"Mig gick livet förbi."
I många recensioner har jag läst att romanen handlar om ett moraliskt spörsmål; är det rätt att döda en människa för att rädda en annan? För mig var aldrig det temat speciellt centralt, jag uppslukades helt av funderingar kring Doktor Glas' själsliv. Och trots att jag inte kan ge svar på frågorna om vad som motiverade och drev Doktor Glas att utföra ett mord, så har själva formulerandet av frågorna lett till ökad förståelse - och fördjupat intresse.

Då jag nu läst Gregorius av Bengt Ohlsson har även pastorn kommit mig inpå livet. Han väcker mycket ömhet hos mig genom sin längtan efter att bli en älskande människa. Där Doktor Glas är en människa med en mycket begränsad förmåga att uppleva känslor, är Pastor Gregorius motsatsen. Han hyser, som sagt, en stark önskan om att älska och bli älskad, samtidigt som han fruktar kärleken. Han upplever sina känslor till fullo, han pendlar mellan nattsvart förtvivlan och ett envist hopp om förändring. Framför allt längtar Pastor Gregorius efter att bli far, han fantiserar om ett barn att älska och ta hand om. Han hoppas att han någon gång ska bli sedd och accepterad, som han är. Pastor Gregorius har också förmåga att se och förstå andra människor, om Doktor Glas uttrycker han sig på detta träffande sätt:
"Men jag har sällan mött en så ointaglig människa."
Framför allt är Pastor Gregorius en mycket ensam människa, en ensam människa som längtar efter gemenskap, och samtidigt fruktar den. Då han reser till kurorten för att dricka stärkande vatten hoppas han att han lämnat ensamheten bakom sig. Men inte heller detta lyckas pastorn med, och själv beskriver han situationen så här:
"Jag tog tåget. Ensamheten åkte häst och vagn. Det är enda skillnaden. Nu sitter han åter vid mitt bord, och allt är som vanligt."
Bengt Ohlsson beskriver Gregorius på ett mycket kärleksfullt och trovärdigt sätt. Jag uppfattar pastorn som rädd, osäker och upptagen av hur han framstår i andras ögon. Då boken är utläst dröjer sig personerna kvar hos mig, jag undrar hur framtiden skulle tett sig för Gregorius, Helga och Maria om inte Doktor Glas skridit till verket.


Men Helga då? Hon är inte huvudperson i någon av berättelserna. Hjalmar Söderberg beskriver hennes egenskaper sedda utifrån Doktor Glas' romantiserande synvinkel. Hon framstår som ett offer för sig vedervärdige makes drifter, och som ett offer för sitt eget svärmeri. Pastor Gregorius ser henne i mångt och mycket som den unga flicka han blev förälskad i. Helga är ett litet barn som leker och är glad, eller är sjuk och ledsen. Även i relation till bästa väninnan beskrivs hon som osäker och beroende. Naturligtvis blir hon i slutet hårt straffad för sina (sexuella) synders skull. Finns det ingen författare som känner sig manad att ge oss en mer nyanserad, fylligare bild av denna kvinna? Kanske borde historien berättas en gång till med fokus på hur Helga manipulerar männen omkring sig för att driva sin vilja igenom. Nu menar jag inte att hon ska porträtteras som ensidigt kall och beräknande, men lite mer egen vilja och drivkraft tycker jag allt att hon kan tillskrivas. Det är ändå Helga som iscensätter dramat, även om hon (kanske?) inte kan lastas för den ödesdigra vändning det hela tar.

3 kommentarer:

  1. Jag kom att läsa Doktor Glas och Gregorius samtidigt, omvartannat. Det var inte tänkt så, men det blev så. På det sättet har de två romanerna blivit till en för mig, jag kan inte klart skilja dem åt... lite tokigt, kan jag tycka. Fast det blev en bra dubbelroman, eller vad man ska kalla det.

    SvaraRadera
  2. Jag läste inte böckerna samtidigt men i samband med att Gregorius kom läste jag Doktor Glas. Att läsa din analys får mig att minnas läsningen, hur rik den var och just frågorna den väckte. Tänker på Gun-Britt Sundströms Till Lydia.. en kvinna skapad av Söderberg har behandlats tidigare -kanske någon tar sig an Helga också.. Jag har inte läst Sundströms bok men jag blir nu lockad att läsa den tillsammans med Den allvarsamma leken...

    SvaraRadera
  3. Ja romanerna berikar verkligen varandra. Jag planerar att läsa "Till Lydia" och läsa om "den allvarsamma leken" snart.

    SvaraRadera