söndag 15 november 2015

Om det var krig i Norden

Nästa vecka ska jag föreläsa för lärarna på en högstadieskola om nyanlända elevers traumatiska upplevelser och behov av stöd. Jag kommer att prata lite om situationen i Syrien, vad människor drabbas av under flykt och om hur man mår av all misstro under asylprocessen. Jag kommer också att prata en hel del om vilket stöd barnen behöver i skolan. Vi kan utgöra en avgörande skillnad för barnen som kommer hit genom att skapa struktur i kaos, genom att se och bry oss om och genom att hjälpa till att normalisera reaktioner. Framför allt är det viktigt att vi ser hela barnen, att vi ser både deras svårigheter och deras styrkor. Vi kommer också att lyssna till en del av Mustafa Cans vinterprat med intervjuer med flyktingbarn i läger. "Längtan efter vanlighet. Att vara på flykt, men egentligen bara vilja förbli sig själv."

Jag kommer att inleda med att läsa högt ur Janne Tellers Om det var krig i Norden, den bok som allra bästa gestaltar hur det skulle vara att tvingas fly. Jag hoppas att vi ska kunna göra verklighet av min dröm att alla elever ska få läsa och diskutera den här boken. Janne Teller skildrar i sin text vardagen i samband med krig, flykt och anpassning till det nya landet. Att föreställa sig hur pojken i berättelsen, under stor fara för att bli träffad av krypskyttar, springer över Sergels torg med hinkar för att hämta vatten, gör kriget verkligt. Även mottagandet i Egypten och deras inställning till de okultiverade människorna från norr är tankeväckande. Hoppas jag.

2 kommentarer:

  1. Svar
    1. Ja verkligen. Kan dessutom nöjt meddela att chefen idag beslutade att vi ska köpa 100 ex och få alla skolledare och politiker att läsa den.

      Radera