lördag 20 november 2010

Förändringar

Förändringar av Ama Ata Aidoo, utgiven av förlaget Tranan.

Esi är en välutbildad yrkeskvinna, med ett starkt intresse för sitt yrke och sin karriär. Maken Oko vill att hon ska vara mer som en traditionell hustru, han vill bli uppassad och känna att han är det viktigaste i hustruns liv. Ett gräl leder till att han våldtar Esi, utifrån hans sätt att tänka, i syfte att försonas. Trots att det inte finns något inhemskt begrepp för äktenskaplig våldtäkt anser Esi att hon blivit utsatt för ett övergrepp och hon bestämmer sig för att lämna maken. Familjen och även bästa väninnan Opokuya försöker avråda Esi från detta drastiska handlande, men Esi har bestämt sig. Senare träffar Esi en ny man och blir häftigt förälskad.

Mycket förenklat skulle man kunna säga att Förändringar handlar om hur svårt det är att få till stånd förändringar i makt- och normsystem. Huvudpersonen Esi för en ojämn kamp för att få vara sig själv. Hon vill inte bli en traditionell hustru, som ägnar sig åt barn och hushållsarbete. Esi vill yrkesarbeta och göra karriär. När maken våldtar henne finner hon sig inte i detta, utan lämnar honom trots att både vänner och familj avråder henne från detta. Ingen tycks riktigt förstå Esis starka behov av att råda över sig själv, sin tid och sin kropp.

Samtidigt som Esi vill vara självständig längtar hon efter värme, närhet och kärlek. Hon träffar en mycket karismatisk man, Ali, och inleder ett passionerat förhållande med honom. Ali är gift sedan tidigare och han vill nu att Esi ska bli hans andra hustru. Efter en del tvekan, och återigen tvärtemot familjens önskemål, beslutar sig Esi för att gifta sig med Ali. I och med att hennes status förändras, förändras dock även Alis beteende mot Esi. För en västerländsk kvinna är det inte så lätt att förstå att Esi väljer att bli en bihustru, detta fenomen ligger långt från vårt sätt att tänka. Men Esi har en baktanke med sitt beslut, hon förställer sig att den första hustrun ska ge Ali mycket av "de kvinnliga omsorger" hon själv inte vill ägna sin tid åt. Som andra hustru bör hon få möjlighet att ägna sig åt sin karriär, tänker Esi. Men, allt blir ändå inte riktigt som Esi hoppats.

Intressanta teman i romanen handlar om ord, språk och röst. Det är tack vare Esis utbildning och kunskap i främmande språk, hon kan komma på tanken att hon varit utsatt för en äktenskaplig våldtäkt. Det finns inget inhemskt begrepp för detta och därför kan det naturligtvis heller inte ske. Esi har ett språk och en röst med vilken hon kan göra sig hörd. Alis första hustru, Fusena, saknar röst, hon har inte något att säga när det står klart för henne att maken tagit en andra hustru. Genom hennes handlingar kan man skönja hennes upprördhet, men hon saknar förmåga att uttrycka sig verbalt. Och det som inte kan sägas, existerar givetvis inte.

Förändringar är en lättläst, engagerande, osentimental berättelse som belyser den afrikanska kvinnans kamp för ökad frihet och självständighet. Här får vi möta tre kvinnor som på olika sätt försöker skaffa sig ökat självbestämmande och samtidigt uppleva trygghet, närhet och kärlek. Denna ekvation är inte lätt, vare sig i Afrika eller i vårt land.

2 kommentarer: