måndag 1 april 2013

Vad recenseras på Lyrans Noblesser

Jens Liljestrand besvarade under veckan frågan om vilka böcker som recenseras på Expressen. Många bokbloggar har också tagit tillfället i akt att berätta närmare vad de recenserar, Enligt O och Bokhora bland andra. Så jag passar också på att berätta om mitt urval.

Recex, köpt och lånat: Tro det eller ej, men jag recenserar inte allt jag läser. Och redan där gör jag ett urval som inte är medvetet planerat eller genomtänkt. Dessutom är inte allt jag recenserar nyutkomna recensionsböcker. Har jag fått en bok som recex så recenserar jag så gott som alltid. Men c:a en tredjedel av de böcker jag recenserar har jag inte fått, utan väljer att recensera av andra orsaker.

Litterär kvalitet: Nu är det ju ganska svårt att entydigt definiera vad litterär kvalitet är, men visst får jag lov att erkänna att jag är en kräsen, krävande läsare vad gäller språkhantering, intrig, personteckning, stil mm.

Bredd: Ja, ibland försöker jag mig på att recensera böcker som jag inte är så hemtam med. Det har lett till att jag börjat läsa noveller, lyrik, ungdomsböcker och grafiska romaner. Och till och med en vampyrbok!

Subjektiv angelägenhetsgrad: Vad är angelägen läsning? Enligt mig är det läsning som uppmuntrar till eftertanke, som kräver lite ansträngning och som leder till personlig utveckling. Därför puffar jag gärna för böcker som t ex handlar om hur det är att vara kvinna i andra kulturer och böcker som speglar och kritiserar samtidens konsumtionshysteri och utnyttjande av människor. Den stulna romanen av Nawal El Saadawi och Och allt skall vara kärlek av Kristian Lundberg är exempel på vad jag anser vara angelägna böcker.

Nyhetsvärde: Ibland låter jag mig påverkas av vad många läser, men ofta är jag då så sen att jag ändå inte hinner tala om böckerna medan de är "heta". En man vid namn Ove t ex läste jag långt efter alla andra.

Debatt: Som jag tidigare nämnt är debatten ofta över innan jag kommer mig för att läsa boken.

Genrer/subgenrer/kategorier: Mestadels recenserar jag romaner, men även en del noveller, lyrik och dramatik.

Författaren: När jag kontaktar förlagen om recensionsböcker spelar författaren stor roll. Jag vill ogärna hamna i en situation där jag både måste läsa och recensera en dålig bok så jag går gärna på lite säkra kort.

Priser: Ja, vissa priser påverkar mitt urval, framför allt Nobelpriset. Jag recenserar ofta de "nya" Nobelpristagarna, men även de fina Nobelklassikerna från Brombergs. Men jag recenserar inte alla prisade böcker jag läser. För inte länge sedan läste jag Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz av Göran Rosenberg utan att recensera den. Jag tyckte oerhört mycket om boken, men hade helt enkelt inte tid att just då skriva en recension värdig den (p g a tentaskrivning).

Förlaget: Ja, förlaget spelar stor roll. Jag har vissa favoritförlag, vars böcker jag gärna recenserar. Jag gillar förlag som översätter litteratur från andra delar av världen än den anglosaxiska och puffar gärna lite extra för dem.

I slutändan handlar ju recenserandet om att ha något att säga. Nu är det ju inte så att jag särskilt ofta kan bidra med tankar som ingen annan tänkt, men det låter jag mig inte hindras av. Har jag en åsikt framför jag den gärna :) Till skillnad från den professionella litteraturkritiken gör jag inga anspråk på att kunna placera in verk i deras kontext och dylikt, mina recensioner handlar mer om att försöka uppmärksamma bra böcker, särskilt de som inte syns så väl vare sig på topplistorna eller på kultursidorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar