lördag 2 juli 2011

Om läsning

"Tanken på att betungas av ägodelar gjorde mig illa till mods... Det enda undantaget var böcker som jag skaffade mig hur många som helst, för jag har egentligen aldrig riktigt tyckt att de tillhör mig. Därför kände jag mig heller aldrig tvingad att läsa ut de böcker jag inte tyckte om, jag kände mig aldrig ens tvingad att över huvud taget tycka om dem. Men denna ansvarslöshet gav mig också friheten att kunna bli påverkad. När jag någon gång råkade finna rätt bok var de känslor jag upplevde mycket våldsamma: de sprängde upp ett hål i mig som gjorde livet mer riskabelt, eftersom jag inte kunde kontrollera vad som skulle komma in genom det." (sidan 149-150)

Ja, eller hur?

Det var meningen att bild och författare skulle komma med, men uppkopplingen lade av. I vilket fall kan man läsa ovanstående citat i Det stora huset av Nicole Krauss.

4 kommentarer: